Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sorteringsvejledning

Det er sund fornuft at genbruge papir og pap - både for miljø og pengepung
Når du afleverer dit papir og pap til genbrug sikrer du, at ressourcerne i affaldet udnyttes og du sparer på vægten af din dagrenovation. Det er sund fornuft for miljøet og din økonomi.
Aviser, papir og pap skal være tørt og rent, for at det kan genbruges.

Papir til genbrug

Ja tak 

 

Nej tak

Aviser

 

Pizzabakker

Reklamer

 

Mælkekarton

Ugeblade

 

Pap

Kontorpapir

 

Plast

Kuverter

 

Metalbelagt folie

Telefonbøger

 

 

 

 

 

 Pap til genbrug

Ja tak 

 

Nej Tak

Bølgepap

 

Beskidt pap

Karton

 

Mælkekarton

Papkasser

 

Pizzabakker

Æsker

 

Vådt pap

 

 

Flamingo

 

 

Kraftige paprør og kantskånere fra erhverv

 

Pap må ikke komme i miljøøerne. Det skal du aflevere på genbrugspladsen eller til FDF og Spejderordningen.

Forskellen på papir og pap/karton er, at fibrene i papir er længere. Papiraffald kan på grund af de længere fibre bruges til flere nye produkter end pap og karton.
Når papir og pap afleveres i hver sin container, letter det genbrugsprocessen, og kommunen får en højere afregningspris.
Pap, som du afleverer til genbrug, køres til papfabrikker. Her opløses pappet i vand, og kan herefter laves om til genbrugspap.
Du sparer derved på energi og råstoffer i form af træ og vand, som bruges i produktionen af nyt pap.

Har du spørgsmål til affald og genbrug er du velkommen til at kontakte Affald Genbrug ved Ikast-Brande Kommune på tlf.: 99 60 32 50 eller sende en e-mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk