Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sådan gør vi i Ikast-Brande Kommune

Jern, metal og plast og meget andet genanvendeligt affald skal du sortere fra til genanvendelse, og PVC -affald skal du sortere fra til deponering.
I Ikast-Brande Kommune kan du komme af med de fleste typer affald på genbrugspladserne.

Brugbare ting og sager, som andre kan bruge, skal du stille i "Loppecontaineren". Lokale foreninger afhenter derefter dit gamle indbo og sælger det på loppemarkeder. Pengene går direkte til foreningernes gode formål.

Plastdunke og flasker skal være tømte og skyllet af.

Plast til genbrug

Ja tak

 

Nej tak

Plastfolie fra møbler og diverse indpakning,

PVC plast.

PVC er ofte mærket med en trekant og tallet 03

Dunke af plast eks. shampoo, rengøringsmidler, blomsterpotter, skyllemiddel

Tom medicinemballage

Plastposer, bobleplast og krympefolie

 

Flasker, spande, kasser af plast , plastbøtter

 

 

 

Plastaffald består af mange forskellige plasttyper. Der er en stor udvikling i gang indenfor genanvendelse af plast. Hold derfor øje med skiltene på genbrugspladserne, da der løbende køres forsøg med genanvendelse af de forskellige typer plast. Sorteringskravene kan derfor ændre sig.

Tomme plastflasker - og dunke knuses til små stykker og smeltes om, for derefter at indgå i nye plastprodukter. Bl.a. er mange havemøbler af plast lavet af genbrugsplast.

PVC affald

PVC affald skal sorteres i genanvendeligt PVC og ikke genanvendeligt PVC.
Blød PVC skal deponeres, det må ikke brændes, da det udvikler giftig dioxin ved afbrænding.

 

Blød PVC til deponi

 

Hård PVC til genanvendelse

Badebolde og badedyr, voksduge, puslepuder

Hård PVC kan genanvendes og skal ikke deponeres

Regntøj, gummistøvler

Kloakrør, drænrør, tagrender af PVC

Havebassiner

Nedløbsrør

Ventilations- vand- og luftslanger

Elektriker rør

Telte og teltbunde og pressenninger

Kabelbakker

Gulv og væg beklædning af vinyl, tagfolier

Trapezplader

 

 

Plastaffald består af mange forskellige plasttyper. Der er en stor udvikling i gang indenfor genanvendelse af plast. Hold derfor øje med skiltene på genbrugspladserne, da der løbende køres forsøg med genanvendelse af de forskellige typer plast. Sorteringskravene kan derfor ændre sig.

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk