Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sådan gør vi i Ikast-Brande

Glas, flasker og andet emballageglas skal du sortere fra til genanvendelse.
I Ikast-Brande Kommune kan du komme af med affaldet på følgende måder:

Miljø-øerne (Glas og flasker)
Ved miljøøerne finder du containere til papir og glas.
Klik her - find den nærmeste miljøø tæt ved dig

Genbrugspladserne (Glas, flasker og øvrigt planglas)
Du kan også aflevere glas og flasker på kommunens genbrugspladser. Link til genbrugspladser.

Det er sund fornuft at genbruge glas og flasker - både for miljø og pengepung
Når du afleverer flasker og glas til genbrug sikrer du, at ressourcerne i affaldet udnyttes og du sparer på vægten af din dagrenovation. Det er sund fornuft for miljøet og din pengepung.

Glas og flasker skal ikke rengøres, men de skal være tømte og skyllede af.  Hvilke glas og flasker kan genbruges?  Sådan sorterer du glas og flasker fra.

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk