Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Genbrugspladser

Her kan du bl.a. finde åbningstiderne på genbrugspladserne og en sorteringsvejledning

 

Velkommen til genbrugspladsen.

Her på pladsen skal du selv lægge dit affald i de forskellige containere. Det er nemmest, hvis du har sorteret affaldet hjemmefra. Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere, er pladsens personale klar til at hjælpe dig.

Tryk på knappen - se flere informationer om den enkelte genbrugsplads

  Billedet viser en knap (i grøn og hvid ) for Ikast genbrugplads    Billedet viser en knap (i grøn og hvid ) for Brande genbrugplads
  Billedet viser en knap (i grøn og hvid ) for Bording genbrugplads   Billedet viser en knap (i grøn og hvid ) for Nørre Snede genbrugplads

  
Link: Sorteringsvejledning

Brug kun klare plastsække til dit affald, når du afleverer affald på genbrugspladsen.
For at sikre en bedre sortering, skal alt der afleveres på genbrugspladsen, være uden emballage eller i klare sække. 
Klare sække gør det lettere for pladspersonalet at se, hvordan affaldet er sorteret, og om affaldet må modtages på genbrugspladsen.
Samtidig kan pladspersonalet lettere vejlede om, hvilke containere affaldet skal afleveres i.

En god sortering sikrer, at mest muligt affald behandles og genbruges korrekt til gavn for både miljø og økonomi. Det koster nemlig mindre at komme af med affaldet, når det er sorteret korrekt.
 
Virksomheder
Der gælder dog særlige regler for virksomheder, som du kan læse mere om her - kun for erhverv

Link: Nyhedsbreve fra genbrugspladsen

 

  

Åbningstider

 

IKAST

BORDING

BRANDE

NR. SNEDE

Mandag

9 -17.30

12 - 17.30

9 -17.30

Lukket

Tirsdag

9 -17.30

Lukket

9 -17.30

12 - 17.30

Onsdag

9 -17.30

Lukket

9 -17.30

12 - 17.30

Torsdag

9 -17.30

12 - 17.30

9 -17.30

12 - 17.30

Fredag

9 -17.30

9 -17.30

9 -17.30

9 -17.30

Lørdag

9 - 16

9 - 16

9 - 16

9 - 16

På Bording og Brande** genbrugsplads kan du aflevere haveaffald og mindre mængder affald* til genanvendelse hver dag året rundt fra kl. 08 til 20.00

* Dåser, hård plast, flasker og glas, papir, pap (små mængder)
** Beton og tegl på ubemandet afsnit kun i Brande

Lukkedage (Gælder ikke ubemandede afsnit)
Genbrugspladserne holder lukket på følgende helligdage:

Skærtorsdag, Langfredag, St. Bededag, og 2. Påskedag. Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag.

Juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag, Nytårsaftensdag og Nytårsdag.

 

Ikast-Brande Kommune - AffaldGenbrug
Centerparken 1     Tlf:   99 60 32 50  -  mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk
Dk- 7330 Brande   Fax:  99 60 40 40  -  sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk