Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sådan gør vi i Ikast-Brande

I Ikast-Brande Kommune kan du komme af med det farlige affald på følgende måder:

Miljøboksen (små mængder farligt affald)
Bor du i villa eller rækkehus, så brug den røde miljøboks til det farlige affald. Ordningen fungerer på den måde, at du:
- anbringer dit miljøfarlige affald i boksen
- stiller miljøboksen oven på skraldespanden ved afhentning af din dagrenovation
- skraldemanden henter den og stiller en ny i forbindelse med tømning af din affaldsbeholder. Se mere under miljøboks.


Det er meget vigtigt at sortere det farlige affald fra husholdningsaffaldet. Farligt affald skal behandles på en særlig måde, da det ellers vil give problemer i forbrændingsanlæg og kan ødelægge restprodukter i forbindelse med genanvendelse.

Hos viceværten

Bor du i etageejendom, så kontakt din vicevært eller udlejer og hør nærmere om, hvad der gælder hvor du bor.


På genbrugspladserne
På genbrugspladserne kan du aflevere følgende typer farligt affald -sorteringsvejledning.
Du kan også tage miljøboksen med og bytte den til en ny tom miljøboks. Husk at vores personale skal sortere affaldet. Vær med til at undgå arbejdsskader og vær omhyggelig med følgende:

• Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i original emballage.
• Du skal sikre dig, at emballagen er tæt og egnet til formålet
• Der skal være trykt eller skrevet på emballagen, hvad den indeholder.
• Skærende og stikkende genstande skal indpakkes forsvarligt.

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk