Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Undergrundscontainere

Billeder viser runde, sorte containere, der bruges til nedgravning - affaldssortering

 

Ikast-Brande Kommune tilbyder mulighed for, at der etableres nedgravede affaldsløsninger i form af undergrundscontainere ved boligforeninger, ejerforeninger, sommerhusområder og lignende. Bor du, hvor flere boliger hører sammen, kan det måske betale sig at få en fælles affaldsløsning.
Som udgangspunkt skal der være mindst 15 husstande, før det kan betale sig for Jer, at gå over til undergrundscontainere. Affaldsløsningen giver mulighed for at sortere husholdningsaffaldet lige ved døren til "grå og grøn dagrenovation", papir & pap, glas & flasker og øvrigt emballageaffald som dåser & plastdunke. Undergrundscontainere fås i størrelserne 1,3 m3, 3 m3 og 5 m3, og Ikast-Brande Kommune giver tilskud til ordningen.

Ikast-Brande Kommune skal altid tages med på råd inden etableringen for at sikre at tilkørselsforholdene, affaldskapaciteten og placeringen m.v. er i overensstemmelse med regulativerne.

Tilmeldingsblanket finder du her: Word - PDF

Læs mere om ordningen i " Nedgravede løsninger i Ikast-Brande Kommune"

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk