Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ejendomsskattebillet - dagrenovation

Her kan du se opgørelsen af:

  • Dagrenovation for 2014 frem til 2019 + aconto for 2020
  • Statsafgifter (vand) 2014 frem til 2019

Brug Nem-id: Sådan finder du dine regningsopgørelse:

Skal du se regningsoplysninger
1 Tryk på "Ejendomsskattebillet" 
2 Du skal nu logge på med Nem-id.
Bemærk: Det er kun ejer(e) af den pågældende ejendom, der kan logge på med Nem-id.

Logo - Ejendomsskat

    Login til regningsoplysninger
   Pil grøn


E
jendomsmægler/administrator : Som ejendomsmægler eller administrator skal du få relevante oplysninger af sælger eller køber (f.eks. ved refusionsopgørelse).
  
Link til:
Ofte stillede spørgsmål

Dagrenovation: 
Taksten er pålagt alle boligenheder/erhvervsenheder, som er tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning. Taksten dækker udgifterne til indsamling og behandling af dagrenovationen. Se takstbladet

Genbrugsordninger:  Taksten er pålagt alle boligenheder, og dækker udgifterne til drift af genbrugspladser miljø'øer, farligt affald m.v. Se takstbladet  

Vægt af tømning
Hav dit Nem-id klart og tryk på link, for at se dine oplysninger     

                                                                                            

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk