Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sortering - grønt og gråt

Her på siden kan du læse om, hvordan du skal sortere dit affald til grønt og gråt affald. Alle grundejere skal være tilmeldt en dagrenovationsordning.

I Ikast-Brande Kommune skal grundejerne benytte den kommunale renovationsordning.

Vær opmærksom på, at landområderne kommer med i den kommunale dagrenovationsordning fra 2019. I landområderne gælder de samme pligter for sortering og afhentning af affaldet, som i byerne.

Link til afsnit på denne side   
Hvis du vil ændre beholder  
Takstbladet 
Grønne poser 
Vejledning - kompostbeholder 
Etageboliger 
Sommerhus  
Placering af skraldespanden

Villa/rækkehus
Du kan vælge mellem to former for sortering af dagrenovation.

 • Grønt affald til bioforgasning og gråt.
  Du har en spand med to rum.
  Grønt affald bliver genanvendt i biogasanlæg og gråt affald bliver brændt.
 • Grønt affald til hjemmekompostering og gråt.
  Du har en kompostbeholder til haven til det grønne affald og en spand til det grå affald. Du hjemmekomposterer selv det grønne affald og får kompost ud af det. Det grå affald bliver brændt.

   Sådan sorterer du dagrenovation

Grønt til bioforgasning Grønt til hjemmekompostering  Gråt til forbrænding 
Rester af frugt og grønt Rester af frugt og grønt Bleer
Kaffegrums, teblade
og filtre
Kaffegrums, teblade
og filtre
Vatpinde og hygiejnebind
Skaller fra æg og nødder Skaller fra æg og nødder Aluminiumsbakker
Brød og kagerester Brød og kagerester Flamingobakker
Ris og pasta Ris og pasta Snavset plast- og indpakningsfolie
Blomster og blade Blomster og blade Pizzabakker
Mælkeprodukter Planterester Andet småt emballage
Kødaffald Små kviste og græs Mælke- og juicekartoner
Aftørringspapir Aftørringspapir, madpapir
og æggebakker
Støvsugerposer

Kattegrus, hø fra kæledyr i mindre mængder 

  Cigaretskod og kold aske


Ændre beholder
Ønsker du en anden beholdertype end du har i dag eller ønsker du en ekstra beholder, kan du gøre det på selvbetjeningssiden ved at trykke her

Gør det let - gør det billigt
Affaldet bliver vejet, når vi tømmer din skraldespand. Det er endnu en god grund til at sortere papir, pap,  glas, plast med mere fra dit øvrige affald. Taksterne for affald og hvor meget affald du må aflevere, står på kommunens takstblad.

Grønne poser
Vi anbefaler, at du bruger grønne poser til det grønne affald fra køkkenet. Så kan du og andre i husstanden let kende forskel på, hvad der er til grønt affald, og hvad der er til restaffald. Vi omdeler poser to gange om året.
Resten af året kan du hente grønne poser på genbrugspladserne.

Det er forbudt at brænde affald og haveaffald. Benyt i stedet kommunes affaldsordninger.

Etageboliger
Nogle etageboliger har systemer til både gråt og grønt affald. Kontakt din vicevært/udlejer/formand og hør mere om, hvad der gælder der, hvor du bor.

Sommerhuse
Ved sommerhuse tømmer vi beholderne/ containerne hver 14. dag i perioden fra 1. april til ca. 1. november. De tømmes ca. 14 gange i alt - den sidste tømning sker efter efterårsferien.
Du kan også tilmelde sommerhuset helårstømning.

Placering af din skraldespand

 • Sørg for at skraldemanden nemt kan hente beholderen.
 • Vend hjul og kørehåndtag i kørselsretning.
 • Adgangsvejen skal være med fast underlag i form af fliser eller asfalt. Der må ikke være græs eller ligge løst grus, sand og lignende.
 • Ved private veje og fællesveje, skal vejen være i god stand uden udhængende grene og være ryddet for sne og gruset mod glat føre om vinteren
 • Ved offentlige veje skal Drift- og Anlægsafdelingen sørge for nedklipning af udhængende grene og rydde sne og gruse mod glat føre om vinteren
 • Der må ikke være mere end 45 m fra vej til affaldsspanden
 • Adgangsvejen skal være mindst 1 m bred
 • Der må kun være en max stigning på 10%

Retur til toppen af siden 

 Billedet viser grøn og hvid logp - Sorterditaffald

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk