Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Min adgangsvej - er den god nok?

Hver eneste dag henter skraldemanden 2.000 kg affald. Det svarer til vægten af to personbiler. Det er hårdt, tungt og det kan let give arbejdsskader.

Vend håndtaget på beholderen mod vejen på tømningsdagen og
følg "Skraldemandens 10 bud"
Det gør livet lettere for skraldemanden og dig.

Skraldemandens 10 bud

  • Skraldespanden skal stå frit tilgængelig, og skal vende håndtagene ud mod adgangsvejen. Biler, cykler, havemøbler og lignende må ikke stå i vejen.
  • Adgangsvejens belægning skal være kørefasr, f.eks. asfalt, fliser eller lign., så skraldespandens hjul ikke synker i.
  • Der må højst være 45 meter adgangsvej fra kørevejen til skraldespanden.
  • Adgangsvejen skal hele vejen være mindst 1 meter bred.
  • Der må ikke være trapper eller højdeforskelle mellem skraldespanden og kørevejen.
  • Døre og låger skal kunne holdes fast i åben stilling, og adgangsvejen skal være belyst.
  • Om vinteren skal der være ryddet for sne og gruset mod glat føre.
  • Der må ikke sættes store plastposer eller lignende inden i skraldespanden, da det giver risiko for tilstopning, når beholderen tømmes over i skraldebilen. Affaldet skal være i poser, der højest må rumme 20 l og skal være lukket, når den lægges i skraldespanden.
  • Skraldespanden må ikke være for tung at trække/skubbe. Der må ikke komme havejord, byggeaffald eller andet tungt affald i beholderen.
  • På landet skal private indkørsler have en passende bredde, være forsynet med vendeplads og være fri for udhængende grene. Reglerne for adgangsforholdene stammer fra arbejdstilsynets anvisninger.

Husk at vende din affaldsbeholder rigtig.

Kommunen er blevet pålagt af Arbejdstilsynet, at opfordre borgene til at vende deres affaldsbeholderen rigtig. Hvis beholderen ikke vender med håndtagene mod vejen vil affaldsbeholderen ikke blive tømt.

På tømningsdagen skal affaldsbeholderen vende med håndtagene ud mod vejen.

Hvis din affaldsbeholder ikke blevet tømt, kan det være  fordi håndtagene ikke vender ud mod vejen. Vil du have affaldsbeholderen tømt inden "din" næste tømningsdag, koster det 100,00 kr. Du vil modtage en faktura på en ekstra tømning.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Kontakt: Affald Genbrug, tlf. 99 60 32 50

 

 

Ikast-Brande Kommune - AffaldGenbrug
Centerparken 1     Tlf:   99 60 32 50  -  mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk
Dk- 7330 Brande   Fax:  99 60 40 40  -  sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk