Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Min adgangsvej - er den god nok?

Hver eneste dag henter skraldemanden 2.000 kg affald. Det svarer til vægten af to personbiler. Det er hårdt, tungt og kan let give arbejdsskader.

 • Sørg for at skraldemanden har nem adgang
 • Stil skraldespanden så håndtagene vender ud mod vejen (på tømningsdagen)
   

Følg "Skraldemandens 10 bud":

 1. Skraldespanden skal stå frit tilgængeligt, og skal vende håndtagene ud mod adgangsvejen. Biler, cykler, havemøbler og lignende må ikke stå i vejen
 2. Adgangsvejen skal være kørefast, så skraldespandens hjul ikke synker i
 3. Der må højst være 45 meter adgangsvej fra kørevejen til skraldespanden
 4. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred
 5. Der må ikke være trapper eller højdeforskelle mellem skraldespanden og kørevejen
 6. Eventuelle døre og låger på adgangsvejen skal kunne stå åbne, og adgangsvejen skal være belyst
 7. Om vinteren skal der være ryddet for sne og gruset mod glatføre
 8. Der må ikke sættes store plastposer inden i skraldespanden, da det giver risiko for tilstopning, når indholdet tømmes over i skraldebilen
  Affaldsposerne må maksimalt rumme 20 l. Og poserne skal være lukkede, når de puttes i skraldespanden
 9. Det må ikke være for tungt at trække/skubbe beholderen. Derfor skal der ikke smides havejord, byggeaffald eller andet tungt affald i skraldespanden
 10. På landet skal private indkørsler have en passende bredde, være forsynet med vendeplads og være fri for udhængende grene

 
Reglerne for adgangsforhold stammer fra Arbejdstilsynets anvisninger. Tilsynet har også ønsket, at kommunen aktivt opfordrer borgene til at vende deres affaldsbeholder rigtigt. Læs evt. mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

Hvis beholderen ikke vender med håndtagene ud mod vejen, vil din skraldespand ikke blive tømt.
Har du ikke fået tømt, kan du bestille en ekstra tømning til 100,- kr. Du vil efter ekstra tømningen modtage en faktura - typisk i din e-boks.
Ekstra tømning bestiller du her

 

Kontakt: Affald Genbrug, tlf. 9960 3250

 

 

Affald&Genbrug
Centerparken 1, 7330 Brande - Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk