Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad koster mit affald?

Her kan du se Ikast-Brande Kommunes takstblad

Særligt om:

Dagrenovation
Vær opmærksom på, at du betaler dagrenovation efter vægt.
Det vil sige, at du betaler en fast årlig takst for tømning af din skraldespand og en vis fri mængde affald i beholderen. Hvis du smider mere affald ud end frivægten er sat til, skal du betale overvægt. 

Du skal altid sortere det genanvendelige affald fra din dagrenovation. Det siger loven, og desuden er det godt for miljøet og ikke mindst din økonomi. Dagrenovation.

Genbrugsordninger
Genbrugsordninger er et samlet gebyr, som opkræves på din ejendomsskattebillet. Gebyret dækker udgifter til administration, papir og glasindsamling, farligt affald og genbrugspladser.

Alle boligenheder i kommunen er pålagt et gebyr for genbrugsordninger. Det er BBR registreringen, der danner grundlag for antal boligenheder på din ejendom.

Affald&Genbrug
Centerparken 1, 7330 Brande - Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk