Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad koster mit affald?

Her kan du se Ikast-Brande Kommunes takstblad

Særligt om:

Dagrenovation
Vær opmærksom på, at du betaler dagrenovation efter vægt.

  • Det vil sige, at du betaler en fast årlig takst for tømning af din skraldespand.  
  • Med den årlige er takst er der 5 kg frivægt pr. tømning
  • Har du mere end 5 kg affald i din beholder, betaler du 2,50 kr. pr. kg derover. 
  • Både den årlige takst og de ekstra kilo bliver afregnet på ejendomsskattebilletten

Som ejer af en ejendom i kommunen kan du se, hvor meget dit affald vejer. Brug selvbetjeningsløsningen "Følg din dagrenovation".

Du skal altid sortere det genanvendelige affald fra din dagrenovation. Der er nationale krav om at nå 50 % genavendelse af affald i 2022. Desuden er det godt for miljøet og ikke mindst din økonomi. Dagrenovation.

Der kommer skærpede krav til genanvendelsen fra EU om genanvendelse af 60 % i 2030 og 65 % i 2035.

Genbrugsordninger
Genbrugsordninger er et samlet gebyr, som opkræves på din ejendomsskattebillet. Gebyret dækker udgifter til administration, papir og glasindsamling, farligt affald og genbrugspladser.

Alle boligenheder i kommunen er pålagt et gebyr for genbrugsordninger. Det er BBR registreringen, der danner grundlag for antal boligenheder på din ejendom.

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk