Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grønne poser til grønt affald

Poserne deles ud for at gøre det lettere for dig, at sortere affaldet rigtigt i grønt og gråt

 

Ikast-Brande Kommune omdeler grønne poser 2 gange årligt til alle husstande med 2 delt affaldsbeholdere.
Hvis du har brug for flere poser inden næste omdeling (mai/juni og november/december), kan du hente dem på genbrugspladsen.

Ordningen med at vi sorterer grønt og gråt affald i Ikast-Brande kommune er faktisk en rigtig god ordning for miljøet. Når det grønne affald bliver komposteret, sikrer vi at næringsstofferne bliver bevaret og kommer tilbage til jordens kredsløb i stedet for at blive brændt af sammen med restaffaldet, så det nytter altså at sortere affaldet.

Vi håber derfor at de grønne poser kan få alle til at gøre en ekstra indsats for at få affaldet sorteret korrekt. På poserne er der trykt en vejledning i hvad der må komme i det grønne affald. Hvis der er nogle som har en skraldespand hvor skillerummet er faldet ud eller på anden måde forsvundet, vil vi meget gerne høre fra jer på mailadressen teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk eller på telefon 9960 3250, så bliver der sat et nyt skillerum i spanden.

God fornøjelse med de grønne poser og med at sortere affaldet.

 Billedet viser grønne affaldsposer

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk