Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sådan gør vi i Ikast-Brande

Dagrenovation er det daglige affald fra husholdningen.

Dagrenovation skal du altid komme i poser, som lukkes med knude inden poserne kommes i skraldespanden.

Alle grundejere skal være tilmeldt en dagrenovationsordning.


 Affaldet skal sorteres, og du kan vælge mellem to løsninger

(vær opmærksom på evt. tilslutningsgebyr på 850,- kr. ved ny tilslutning. F.eks. nybyggeri eller bestilling af ekstra beholder)  

Løsning 1

Løsning 2

Du kan vælge 1 styk dobbbeltbeholder. Til grønt og gråt affald.                                       

Du kan vælge 1 styk enkeltbeholder (gråt affald) og en kompostbeholder. (grønt affald)

1Margit Med Skraldespand

2 Margit Med To Affaldsspande

 240 l dobbelt beholder
(5 kg frivægt pr. tømning) 
Pris - inkl moms: 500,- kr.
Årlig takst 
 240 l enkelt beholder + kompostbeholder
(5 kg frivægt pr. tømning)
Pris - inkl moms: 625,- kr.
Årlig takst
Grønt affald til bioforgasning og gråt
 
Du har en skraldespand med to rum. Grønt affald bliver genanvendt til biogas og gråt affald bliver brændt.
Grønt affald til hjemmekompostering og gråt
 
Du har en hjemmekompostbeholder til det grønne affald og en skraldespand til det grå affald. Du hjemmekomposterer selv det grønne affald og får kompost ud af det. Det grå affald bliver brændt

 Det grå og det grønne affald bliver ikke blandet i skraldebilen. Den er delt i to rum.
Og affaldet læsses af to forskellige steder:

 IMG 20180922 085123

Få mere viden og se en video om emnet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Eller denne video fra Varde Kommune, der viser affaldets vej.

 

 

 

Du betaler efter vægt - OBS! Nye takster pr. 1. januar 2020
Affaldet bliver vejet, når vi tømmer din skraldespand. Det er endnu en god grund til at sortere papir, pap, glas, plast, metal og andre genanvendelige affaldstyper fra din dagrenovation.
Taksterne for affald står på kommunens takstblad - link til takstblad 

Gør det nemt - brug de grønne poser
Ikast-Brande Kommune omdeler grønne poser 2 gange om året. Brug poserne i køkkenet til det grønne affald. Så kan du og andre i husstanden let kende forskel på, hvad der er til grønt affald, og hvad der er gråt affald.

Hvad gør du, hvis du ikke har flere grønne poser - tryk på link for svar
Mangler grønne poser

Hvad er grønt affald? Klik på linket for mere viden.

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk