Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Regulativ for husholdningsaffald

Du skal som ejer af en ejendom i Ikast-Brande Kommune være opmærksom på ændringerne i det nye regulativ

Regulativet er vedtaget af Byrådet i december 2017 og er nu gældende.

Læs regulativet ved at klikke på linket (åbner i nyt vindue, pdf).

Vær særlig opmærksom på:

  • at køretiden nu gælder fra 06.00-18.00 på hverdage
  • at skelspande derfor skal stå helt i skel senest kl. 06.00 på tømmedage
  • at alle ejendomme i kommunen senest medio 2019 bliver omfattet af dagrenovationsordningen (der bliver sendt særskilt information ud til de ejendomme, der i dag ikke er tilknyttet den kommunale dagrenovationsordning)

Klik her for at læse brevet, der er sendt i september 2018 til alle ejere af en ejendom i Ikast-Brande Kommune (åbner i nyt vindue, pdf)

 

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk