Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vi skifter affaldsbeholderen, fordi...

Skift af affaldsbeholder

Vi skifter alle kommunale 240 l affaldsbeholdere. Det vil sige, enkelt- og dobbeltbeholdere. Det gør vi, fordi der er mange forskellige typer affaldsbeholdere på tværs af kommunen. Mange af beholderne er mere end 20 år gamle. Kommunen bruger også rigtig mange ressourcer på at skifte defekte og slidte beholdere løbende. Desuden kan vi effektivisere skraldemændenes arbejde, fordi de kun skal forholde sig til én type beholder - ligegyldig hvor i kommunen de skal hente dagrenovation.

Ikast-Brande Kommune - AffaldGenbrug
Centerparken 1     Tlf:   99 60 32 50  -  mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk
Dk- 7330 Brande   Fax:  99 60 40 40  -  sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk