Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad er Renovationsfonden

Renovationsfonden

Renovationsfonden er en lukket kasse, hvor indtægter og udgifter skal balancere. Indtægterne stammer fra dit gebyr til dagrenovation og genbrugsordninger. Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten og ved brugere af kommunens affaldssystem. Udgifterne går til drift af kommunens affaldsordninger.

Det betyder, at affaldsområdet ikke bruger skattekroner, men udelukkende bruger de indtægter, som stammer fra affaldstakst og gebyrer.

Vil du vide mere om, hvad du betaler i takst og gebyrer kan du læse mere i kommunens takstblad ved at trykke her.

Ikast-Brande Kommune - AffaldGenbrug
Centerparken 1     Tlf:   99 60 32 50  -  mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk
Dk- 7330 Brande   Fax:  99 60 40 40  -  sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk