Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvornår bliver beholderne skiftet?

Beholderskift

Vi forventer at skifte alle beholdere i løbet af november 2017 i ugerne 45 til 48. Der kommer information på Affald & Genbrugs hjemmeside og andre medier. Der kommer også information direkte ud til hver enkelt husstand om, hvornår og hvordan vi nøjagtigt forventer at skifte beholderen. Informationen kommer f.eks. som en hænger på affaldsbeholderen.

Ikast-Brande Kommune - AffaldGenbrug
Centerparken 1     Tlf:   99 60 32 50  -  mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk
Dk- 7330 Brande   Fax:  99 60 40 40  -  sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk