Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad koster det for mig?

Hvad skal jeg betale?

Det koster ikke noget for dig, fordi pengene allerede er afsat som midler fra Renovationsfonden. Der kommer ingen takststigning eller ekstra regninger på affaldsområdet på grund af beholderudskiftningen. Dermed ingen ekstra regning til dig som borger.

Læs evt. mere i kommunens takstblad for teknisk område.

Ikast-Brande Kommune - AffaldGenbrug
Centerparken 1     Tlf:   99 60 32 50  -  mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk
Dk- 7330 Brande   Fax:  99 60 40 40  -  sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk