Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tagplader - med og uden asbest

Husk at give besked til kommunen, hvis du afleverer mere end 1 ton byggeaffald - herunder tagplader

Du har pligt til at give besked, hvis:

  • Dit byggearbejde vedrører mere end 10m2 af en bygning eller anlæg
  • Hvis byggearbejdet frembringer mere end 1 tons affald
  • Du fjerner asbestholdige materialer
  • Du har farligt affald, fx bly i maling, PCB, og andre farlige stoffer

Du giver nemt oplysningerne om dit byggearbejde ved at klikke på linket her.

På genbrugspladsen i Ikast kan du aflevere de tagplader du vil. 

  • Tagpladerne skal afleveres i en container med brevspækkeindkast
  • Du skal selv sørge for at læsse pladerne i containeren
  • Undgå at støve
  • Er der asbest i tagpladerne, skal de bortskaffes miljømæssigt korrekt. Kontakt Ikast-Brande Kommune på 9960 4000

Har du husket at give besked til kommunen, hvis du afleverer byggematerialer svarende til mere end 10 m2 eller mere end 1 ton?
Ellers, klik her.

 

Alternativ anbefaler Affald&Genbrug, at tagpladerne afleveres ved AFLD, Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning. 

Kontakt AFLD inden du kører hen til dem. 

På genbrugspladserne i Bording, Brande og Nørre Snede kan du aflevere 5 tagplader ad gangen. 

Skal du af med mere end 5 tagplader, anbefaler vi at køre tagpladerne direkte til miljømæssig korrekt håndtering på:

AFLD, Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning

Kontakt AFLD før du kører af sted.

Byrådet har på møde den 5. februar 2018 vedtaget, at der skal være en forsøgsordning ift. håndtering af tagplader på Ikast-Brande Kommunes
genbrugspladser.

I den forbindelse er der indkøbt nye containere for at mindske støvgener på pladserne og sikre et bedre arbejdsmiljø for pladspersonalet.

Tagpladerne skal fremadrettet læsses af enkeltvis gennem en sprække øverst i de nye containere.

Forsøgsordningen betyder, at de nuværende regler med 5 tagplader pr. dag stadig gælder for Bording, Brande og Nr. Snede genbrugsplads.

Men på Ikast genbrugsplads - og KUN Ikast genbrugsplads - vil man fra den 1. maj 2018 kunne aflevere et ubegrænset antal tagplader.

Alternativt er det muligt at aflevere tagpladerne på AFLD, Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning. Henvendelse skal ske i vejeboden. Det koster ca. 1.000,- kr pr. ton afleveret tagplader.

Har du spørgsmål vedr. den nye forsøgsordning, er du velkommen til at kontakte: Teamleder Richardt Mørk på tlf.: 9960 3355

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk