Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tagplader - forsøgsordning

Forsøgsordningen kører i 2018 og evalueres i 2019

 

Byrådet har på møde den 5. februar 2018 vedtaget, at der skal være en forsøgsordning ift. håndtering af tagplader på Ikast-Brande Kommunes
genbrugspladser.

I den forbindelse er der indkøbt nye containere for at mindske støvgener på pladserne og sikre et bedre arbejdsmiljø for pladspersonalet.

Tagpladerne skal fremadrettet læsses af enkeltvis gennem en sprække øverst i de nye containere.

Forsøgsordningen betyder, at de nuværende regler med 5 tagplader pr. dag stadig gælder for Bording, Brande og Nr. Snede genbrugsplads.

Men på Ikast genbrugsplads - og KUN Ikast genbrugsplads - vil man fra den 1. maj 2018 kunne aflevere et ubegrænset antal tagplader.

Alternativt er det muligt at aflevere tagpladerne på AFLD, Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning. Henvendelse skal ske i vejeboden. Det koster ca. 1.000,- kr pr. ton afleveret tagplader.

Har du spørgsmål vedr. den nye forsøgsordning, er du velkommen til at kontakte: Teamleder Richardt Mørk på tlf.: 9960 3355

 

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk