Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kun for erhverv

 Genbrug erhverv

Der gælder særlige regler for virksomheders adgang til kommunens genbrugspladser.

Det er frivilligt om din virksomhed ønsker, at benytte kommunens genbrugspladser.

Når din virksomhed er tilmeldt genbrugspladserne, får du tilsendt et virksomhedskort (adgangskort), som skal benyttes hver gang du besøger genbrugspladserne.

Din virksomhed er meget velkommen på alle kommunens 4 genbrugspladser efter følgende regler:

Link til " Velkommen til genbrugspladserne - erhverv"

Brug kun klare plastsække til dit affald, når du afleverer affald på genbrugspladsen. For at sikre en bedre sortering, skal alt der afleveres på genbrugspladsen, være uden emballage eller i klare sække.  Klare sække gør det lettere for pladspersonalet at se, hvordan affaldet er sorteret, og om affaldet må modtages på genbrugspladsen. Samtidig kan pladspersonalet lettere vejlede om, hvilke containere affaldet skal afleveres i.

En god sortering sikrer, at mest muligt affald behandles og genbruges korrekt til gavn for både miljø og økonomi. Det koster nemlig mindre at komme af med affaldet, når det er sorteret korrekt.

Link: Sortringsvejledning

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk