Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Genbrugspladserne har fået hjertestarter

Billedet vise logo i grøn og hvid - Hjertestarter Genbrugspladserne har i lang tid haft førstehjælpskasser, så både personale og uheldige gæster på pladserne helt bogstaveligt kunne få et plaster på såret, hvis de kom galt af sted under affaldshåndteringen. Nu har der også installeret 4 hjertestartere.

Rent fysisk er de blevet placeret i personalerummene, hvor man i forvejen også har øjenskyllestationer; mest af praktiske årsager, fordi en udendørs opsat hjertestarter kræver opvarmning og dermed strøm.

Tryk på det grønne hjerte
- og find nærmeste hjertestarter eller hent en app til din telefon

Billedet viser logo med gørnt hjerte - Gør Noget Hjertestarternetværk

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk