Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byggeaffald

Affald fra Byggearbejder skal sorteres. Hovedparten af byggeaffaldet består af genanvendelige materialer, som kan nyttiggøres i forbindelse med nye bygge- og anlægsopgaver. For at affaldet kan genanvendes er det vigtigt, at materialerne er uforurenede og sorteret ved kilden.

 

Byggeaffald

Byggeaffald

Lovkrav
Fra januar 2013 er det et lovkrav, at byggearbejder, hvis arbejdet vedrører mere end 10 m2 eller frembringer mere end 1 tons affald skal anmeldes skriftligt til kommunen senest 2 uger inden byggearbejdet igangsættes.
Det er bygherren, som er ansvarlig for at indgive anmeldelsen. Det er endvidere et krav at der undersøges for PCB i bygninger inden nedrivning.

Du kan læse mere om de nye regler i affaldsbekendgørelsen.

Genanvendelse er et krav
Generelt gælder, at materialer, der kan genanvendes, skal genanvendes.
Se mere i denne korte video fra Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (åbner i nyt vindue)

Genanvendelige bygge- og anlægsaffald omfatter bland andet:

 • Natursten
 • Uglaseret tegl, herunder mur- og tagsten
 • Beton
 • Blandinger af natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Kabler og ledninger
 • Gipsplader
 • Stenuld
 • Asfalt
 • Planglas
 • Træ og spånplader

Link til ny bekendtgørelse - Retsinfo

Link til flere informationer om PCB - PCB-guiden 

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk