Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gebyr for erhverv 2013 - historisk

Her på siden kan du læse om, hvilke gebyrer erhvervsvirksomheder skal betale for affaldshåndtering. Nye regler betyder, at din virksomhed skal tilmeldes genbrugspladserne, hvis du ønsker at benytte dem.

Virksomheder skal betale et gebyr for de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed.

Gebyr for brug af genbrugspladen
Virksomheder, som ønsker at benytte kommunens genbrugspladser, skal betale et årligt gebyr. Gebyrets størrelse er fordelt efter branche og antal medarbejdere. Håndværksvirksomheder og anlægsvirksomheder betaler et større gebyr end øvrige virksomheder, da undersøgelser viser, at disse virksomheder bruger genbrugspladserne mest.

Her kan du se, hvad din virksomhed skal betale for at bruge genbrugspladserne i 2013:

Fordelingsnøgle

Virksomhedstype - gebyrer 2013

Kr.
ekskl. moms

Øvrige virksomheder,
landbrug, butikker, frisører, produktionsvirksomheder mv.
619,00

Håndværkere og anlægsgartnere
med 0-1 ansatte*

1.355,00
Håndværkere og anlægsgartnere
med 2-10 ansatte*
5.523,00
Håndværkere og anlægsgartnere
med over 10 ansatte*
19.612,00
*) Antal ansatte trækkes direkte fra CVR registeret og SKAT. Godkendt af Byrådet oktober 2012

 

NYT i 2013 - Betaling pr. besøg
I 2013 bliver det muligt kun at betale for de gange du besøger genbrugspladsen. Det vil være en fordel for dig, hvis din virksomhed kun benytter genbrugspladsen få gange om året.

Betaling pr. besøg                           Kr.
     ekskl. moms   
Pris pr. besøg                                                             150,00

Godkendt af Byrådet, oktober 2012.

 

Administrationsgebyr
Alle virksomheder som er tilmeldt CVR - registeret skal betale et lovpligtigt administrationsgebyr.

Hvad dækker gebyret:
Administrationsgebyret dækker udgifter til kommunens opgaver med udarbejdelse af og opdatering af regulativ for erhvervsaffald, administrative opgaver med fritagelse, anvisning, import og eksport af affald. Indsamling og registrering af data til Miljøstyrelsen, affaldsplanlægning, information og vejledning m.m.
Reglerne for opkrævning af administrationsgebyret fremgår af affaldsbekendtgørelsen.

Link til affaldsbekendtgørelsen

Administrationsgebyr 2013 Kr.
ekskl. moms
Pris                                                   350,00

Grundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er ændret med den ny affaldsbekendtgørelse, som trådte i kraft pr. 1. januar 2012.

 

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk