Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Genbrugspladserne

Alle kommunens virksomheder er velkomne på genbrugspladserne efter disse regler:

Hvis din virksomhed ønsker at benytte genbrugspladserne skal du tilmelde virksomheden her:

Tilmeld din virksomhed

HUSK
" Vær opmærksom på, at du tilmelder din virksomhed for et år, med skæringsdato 1. januar".

Regler for benyttelse af genbrugspladserne:

  • Din virksomhed skal benytte et virksomhedskort (adgangskort).
  • Køretøjer må maksimalt veje 3.500 kg + trailer.
  • Der må maksimalt afleveres 200 kg farligt affald.
  • Affald skal sorteres og lægges i de rigtige containere.
  • Er affaldet emballeret, skal det afleveres i klare sække.
  • Har din virksomhed brug for flere virksomhedskort (adgangskort), kan du få et kort til hver firmabil, ved at oplyse firmabilernes registreringsnummer.
  • Har du spørgsmål vedrørende genbrugspladserne er du velkommen til at sende en mail til affald@ikast-brande.dk

Husk altid at følge pladspersonalets anvisninger.

Følg link til åbningstiderneIkast, Bording, Brande og Nørre-Snede Genbrugsplads

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk