Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Er din virksomhed rigtigt registreret?

Her på siden finder du information om de landsdækkende regler om affald og genbrug. Du har også her mulighed for at tjekke, om din virksomhed er registreret med de korrekte oplysninger.

Landsdækkende regler
1. januar 2010 trådte nye landsdækkende regler om affald og genbrug i kraft. Reglerne får betydning for langt hovedparten af landets virksomheder.

Fra 2012 er det frivilligt om virksomheder ønsker at benytte kommunens genbrugspladser. Hvis din virksomhed ønsker at benytte genbrugspladserne skal den tilmelde sig ordningen.

Link til tilmeldersystem

CVR
Kommunerne fastsætter gebyrer for din virksomhed på grundlag af oplysninger i CVR- registret. Det er derfor vigtigt, at du holder oplysningerne om virksomheden i registret ajour.

Det er virksomhedens eget ansvar at sikre, at oplysningerne i CVR-registret er rigtige.

1. januar er skæringsdato for det kommende års gebyr.
Det betyder, at de data, som din virksomhed er registreret med pr. 1. januar vil ligge til grund for opkrævning af det kommende års gebyrer.

Vigtig
Tjek allerede nu om din virksomhed er registreret med de korrekte oplysninger i CVR.

Link til CVR - elle du kan kontakte CVR på tlf.: 33 30 77 00.

Hvis du vil ændre dine virksomhedsoplysninger kan du gøre det via Erhvervs- og selskabsstyrelsens hjemmeside
Link til Erhvervs- og selskabsstyrelsen

Brug for hjælp
Har du brug for hjælp i forbindelse med ændringer, kan du kontakte Erhvervs- og selskabsstyrelsen (webreg) på tlf. 72 20 00 34.

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk