Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Administrationsgebyr

Her på siden kan du læse om administrationsgebyr for erhvervsvirksomheder, herunder informationer om fritagelse.

Administrationsgebyr for erhvervsvirksomheder

Bemærk!
Opkrævning af administrationsgebyr for erhverv er afsluttet for 2017. Ansøgning om fritagelse for gebyret er den 30. august 2017. Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive imødekommet.

 

Mere information
Det er lovbestemt, at alle virksomheder i Danmark skal betale et administrationsgebyr til dækning af kommunens omkostninger til etablering og administration af affaldsordninger til erhvervslivet.

Byrådet i Ikast-Brande Kommune har for 2017 fastlagt gebyret til 350,00 + moms. Gebyret opkræves hos alle affaldsproducerende virksomheder i kommunen.

Tjek din elektroniske postkasse
Opkrævning af administrationsgebyr sendes til virksomheders elektroniske postkasse. HUSK at tjekke den da hverken rykker eller faktura sendes ud på papir.
  
Bemærk at det kun er meget få virksomheder, som kan opnå fritagelse, eksempelvis hvis virksomheden er lukket eller havde en omsætning under 300.000,- kr i 2015. Ikast-Brande Kommune har på forhånd sorteret de virksomheder fra som kan få fritagelse i henhold til affaldsbekendtgørelsen." 

 

Ikast-Brande Kommune - AffaldGenbrug
Centerparken 1     Tlf:   99 60 32 50  -  mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk
Dk- 7330 Brande   Fax:  99 60 40 40  -  sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk