Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Erhverv

Sådan kommer du af med dit affald i Ikast-Brande Kommune

Alle virksomheder, herunder også institutioner, forretninger m.v., skal sortere deres affald.

Det er lovpligtigt for virksomheder at sortere affaldet. Manglende sortering kan i yderste konsekvens medføre anmeldelser og bøder.

Virksomheden har ansvaret for affaldet
Det er virksomhedens ansvar, at affaldet opbevares og afleveres efter de regler og anvisninger, der er vedtaget af politikerne i Ikast-Brande Kommune.

Link til www.virk.dk

Sådan sorterer du dit affald:
Link: Guide til "Alle virksomheder skal sortere deres affald"

Brug genbrugspladserne

Link til velkommen på genbrugspladserne

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk