Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Typiske spørgsmål

Her samler vi de typiske spørgsmål vedrørende dagrenovation i landzone

Det er lovbestemt, at det er en kommunal opgave at indsamle dagrenovation ved husstande.

På den baggrund har byrådet i Ikast-Brande Kommune i december 2017 vedtaget et nyt regulativ for husholdningsaffald. Det betyder, at alle ejendomme i kommunen bliver tilsluttet den kommunale dagrenovationsordning inden juni 2019. Læs gerne regulativet ved at klikke her.

 

En husstand får en 240 l beholder til dagrenovation.

Som udgansgpunkt får husstanden en 240 l dobbeltbeholder, og du behøver som ejer ikke foretage dig yderligere.  

Der kan dog også vælges en 240 l enkeltbeholder + kompostbeholder. Se under beholdervalg.

Er det en større husstand, f.eks. også med blebørn, er det muligt at få en dobbeltbeholder og en enkelt ekstra beholder (årlig takst: 281,25 + 406,25 = 687,50 kr (5 kg frivægt pr. spand pr. tømning)).

Beholderen er kun til dagrenovation. Det vil sige restaffald og madaffald. Det er vigtigt, at du sorterer alt det genanvendelige affald fra din dagrenovation, f.eks. papir og pap, glas, metal mv.

Du kan også vælge at få en ekstra beholder til dagrenovation. Det koster også et tilslutningsgebyr på 843,75 kr + den årlige takst (281,25 for dobbeltbeholder eller 406,25 for enkeltbeholder).

 

Affald&Genbrug - Ikast-Brande Kommune
Tlf:   99 60 32 50
mail: affald@ikast-brande.dk sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk