Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
 
Selvbetjeningsløsninger:  Tryk på billedet for at komme videre til ... 
Følg din dagrenovation Ejendomsskat - regningsoplysninger
 Billedet viser logo for - følg din dagrenovation på nettet   Billedet viser Logo for informationer for ejendomsskattebillet - regningsoplysninger
   
Bestil en ekstra tømning Bestil en ekstra sæk
billdet viser logo for bestil en ekstra tømning  Billedet viser en knap for at bestille en ekstra affaldssæk
   
Ikke fået hentet dagrenovation  Ødelagt beholder
Billedet viser en knap for Ikke fået tømt - dagrenovation - i farverne grøn og hvid  Billedet viser en knap for ødelagt beholder. Her kan du melde det ind.
   
Tilmeld / frameld skelordningen  Sms-service - sms om tømning
Billedet viser logo for skelordningen   Billedet viser logo Sms-ordning - inforatione om tømning
   

Aktuelt

Vi knokler med at skifte beholdere

Flere medarbejdere arbejder med at scanne nye beholdere.

- Du kan kende dem på orange veste fra Ikast-Brande Kommune
- Arbejdet foregår i de områder, hvor der er skiftet beholdere
- De skal scanne de nye beholdere
 
Er du i tvivl, kan du spørge medarbejderen efter visitkort. På visitkortet er kontaktoplysninger, så du kan komme i kontakt med en medarbejder fra Affald og Genbrug.

Beholderudskiftning er i fuld gang

Onsdag den 15/11.2017 er der leveret 5.593 beholdere ud. 
Det svarer til, at der er leveret ca. 36 % af beholderne.
Vi forventer at levere yderligere 791 beholdere onsdag den 15/11-2017.
 
Få en god start med den nye beholder:
1) Alt affald skal i lukkede poser - både grønt og gråt.
2) Sortér dit affald, så vi på bedst mulig måde kan genanvende så mange ressourcer som muligt
3) Låget skal altid kunne lukke helt på din beholder.
Har du mere affald, end der kan være i spanden, kan du læse mere om mulighederne for at bestille en sms-sæk kode eller en ekstra tømning i menuerne til venstre her på siden.

Slidt tøj og gamle klude er også ressourcer

Containeren til genbrugstekstiler finder du på genbrugspladserne. De er røde og står i starten ved siden af containeren til småt brændbart.
Læs mere om det i folderen ved at trykke her.

Tømningkalender 

- tryk på link og indtast din adresse i feltet  

Åbningstider på genbrugspladserne 

Genbrugsplads   / Besøg genbrugpladsen (skoletjeneste)

Ressourceplan (Affaldshåndteringsplan)

Miljøstyrelsen
 
Kontakt Affald og Genbrug  

Selvbetjeningsløsninger:  Tryk på billedet for at komme videre til ...   
Bestil afhentning af storskrald      Sådan sorterer du affald
- genvej til vejledning
  Billedet viser logo for bestil afhentning af storskrald   Billedet viser en knap med Logo Sortering - i grøn og hvid
     
 Se de aktulle nyheder   Ros en medarbejder
 Billedet viser et grønt logo for aktuelle nyheder - affald og genbrug     Logo Ros Medarbejder

   

Ikast-Brande Kommune - AffaldGenbrug
Centerparken 1     Tlf:   99 60 32 50  -  mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk
Dk- 7330 Brande   Fax:  99 60 40 40  -  sikker mail: sikkerpost@ikast-brande.dk